Jesteś na nieaktualnej wersji strony. Przejdź na chjz.pl, aby zobaczyć aktualne informacje.


Krąg Biblijny

Spotkania: każda druga środa miesiąca o godzinie 19.15 w salce na probostwie.
Kontakt: Wawrzyniec Kuraszewicz, kb@chjz.pl

Spotkania Kręgu są otwarte dla wszystkich.

Historia Kręgu Biblijnego.

Pierwsze spotkanie Kręgu odbyło się 27 września 2005 roku.

Celem Kręgu Biblijnego jest:

 • czytanie, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego,
 • odkrywanie właściwego obrazu Boga ukazanego w Piśmie Świętym,
 • poznawanie historii i geografii miejsc, w których działał Bóg,
 • poznawanie historii kształtowania się Pisma Świętego,
 • poznawanie postaci biblijnych,
 • odkrywanie na czym polega naśladowanie Jezusa Chrystusa,
 • przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia we Mszy świętej,
 • wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym,
 • odkrywanie obietnic i pragnień Boga.

Problematyka Kręgów Biblijnych

W pierwszym okresie działalności analizowaliśmy, czym jest Słowo Boże oraz pochylaliśmy się nad tekstami Ewangelii oraz czytaniami z Nowego lub Starego Testamentu z najbliższej niedzieli.
W okresie 2008/2009 przedmiotem spotkań była postać i nauczanie św. Pawła - analizowaliśmy wybrane fragmenty listów św. Pawła oraz Dziejów Apostolskich.
W latach 2009/2010 analizowaliśmy obietnice Mesjańskie zawarte w Starym Testamencie.
W okresie 2010/2011 szczegółowo analizowaliśmy List Jakuba.
W roku 2011/2012 pochylaliśmy się nad wybranymi zagadnieniami z Ewangelii wg Jana.
W roku wiary (2012/2013) zatrzymaliśmy się nad fragmentami Pisma Świętego dotyczącymi wiary.
W roku 2013/2014 przedmiotem naszych spotkań był obraz Boga ukazany w Piśmie Świętym.
Aktualnie pochylamy się nad czytaniami niedzielnymi.

Ramowy przebieg spotkania:

 • modlitwa do Ducha Świętego,
 • wprowadzenie do omawianego tematu,
 • głośne czytanie analizowanego fragmentu Pisma Świętego,
 • wyjaśnienie użytych w tekście pojęć,
 • analiza tekstu Pisma Świętego - próba odpowiedzi na postawione pytania,
 • wspólne poszukiwania, dzielenie się osobistymi refleksjami związanymi z analizowanym tekstem,
 • podsumowanie spotkania,
 • modlitwa końcowa oraz błogosławieństwo.

Dodatkowe informacje, zapytania i sugestie proszę przesyłać na maila: kb@chjz.pl

mw

Strona korzysta z technologii jquery. W celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin, wykorzystywane są pliki cookie.