Jesteś na nieaktualnej wersji strony. Przejdź na chjz.pl, aby zobaczyć aktualne informacje.


Żywy Różaniec

Kontakt: Grażyna Sibilska, 606456100
Różaniec rodziców za dzieci: Dorota Kozber, 881315172, zr@chjz.pl

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do włączenia się do Wspólnoty Żywego Różańca.

  • I Róża Kobiet im. Matki Bożej z Fatimy - Zelator: Małgorzata Burda
  • II Róża Kobiet im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Zelator: Grażyna Sibilska
  • III Róża Kobiet im. Matki Bożej Różańcowej - Zelator: Elżbieta Susła
  • IV Róża Kobiet im. im. Świętej siostry Faustyny Kowalskiej
  • I Róża Mężczyzn im. Świętego Józefa - Zelator: Justyn Blaszka
  • II Róża Mężczyzn im. Świętego Jana Pawła II - Zelator: Henryk Sibilski
  • I Róża Dziecięca im. Błogosławionych Dzieci z Fatimy

Różaniec rodziców za dzieci

W listopadzie 2012 powstały w naszej parafii róże Różańca Rodziców. Różaniec Rodziców nie ma jakiejś specjalnej formuły organizacyjnej a oparty jest na znanym schemacie Róż Żywego Różańca.

Dwadzieścia czasami "przypadkowych" i nie zawsze znających się osób połączyło się by razem nieść wołanie do Nieba w intencji swoich dzieci. Każda z dwudziestu osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca wymieniając imiona i szczegółowe intencje swoich dzieci i dodając "za pozostałe dzieci z róży". Dzięki takiej modlitwie za nasze dzieci odmawiany jest codziennie cały różaniec. Każdego pierwszego dnia miesiąca zmieniamy sami tajemnice na kolejną. Porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne - tak jak biegło życie Jezusa, np. po I radosnej jest II tajemnica radosna, w następnym miesiącu III itd. Spisy dzieci i rodziców należących do danej róży oraz przypadające na dany miesiąc tajemnice dostępne są tutaj.
Nie ma konieczności fizycznego spotykania się np. w Kościele, choć czasami będą takie zaproszenia i zachęcamy do skorzystania. Najważniejsza jest modlitwa. Dlatego w razie rezygnacji bardzo prosimy o powiadomienie. Można także przesyłać szczegółowe intencje dotyczące dzieci z danej róży na adres zr@chjz.pl lub telefon 881315172. Intencje te będą umieszczane na parafialnej stronie różańca rodziców.
Obecnie powstały trzy róże. Każda z nich ma świętego patrona, którego relikwie są obecne w naszej parafii i który również wstawia się za naszymi dziećmi oraz ufam, że wspiera nas w wierności tej modlitwie. Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do następnej.
Bardzo serdecznie zapraszamy do takiej formy modlitwy za dzieci.

Różaniec Mężów za Żony

Różaniec mężów za żony pw. św. Zelii i Ludwika Martin

Różaniec Dzieci za Rodziców

II Róża Dzieci za Rodziców im. Niepokalanej Matki Kościoła

O Żywym Różańcu

Na różańcu możemy modlić się indywidualnie bądź we wspólnocie Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem uświęconych form wspólnotowego odmawiania różańca w Kościele jest Żywy Różaniec.

Zapoczątkowała go Paulina Jaricot - Francuzka, która w 1822 roku utworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom pod nazwą Dzieła Rozkrzewiana Wiary, a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze właśnie w postaci Żywego Różańca. Paulina Jaricot chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nią cały świat. Sama uważała siebie za "pierwszą zapałkę, którą Bóg się posłużył, aby rozpalić wieki ogień". Zorganizowała tzw. piętnastki. Były to grupy 15-osobowe, z których każda zobowiązała się do odmawiania w intencji misji jednej dziesiątki Różańca dziennie i rozważania danej tajemnicy. Paulina Jaricot przyrównała "piętnastkę" do piętnastu węgli, które nie zawsze płoną jednakowym ogniem: bywa, że kilka z nich zaledwie tli się, niektóre są już zimne, ale jeśli choć jeden z nich płonie, to z czasem rozgrzeje pozostałe i razem wybuchną wielkim ogniem. "Piętnastki" założone przez Francuzkę bardzo szybko się mnożyły. Kiedy umierała w 1862 r., w samej tylko Francji istniało 150 tys. "piętnastek". Oficjalnej aprobaty dla Żywego Różańca udzielił papież Grzegorz XVI jeszcze za życia jego założycielki.

Obecnie Różaniec składa się z 20 tajemnic różańcowych, a więc jedna róża składa się z 20 osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc. Kiedy wszystkie osoby należące do jednej róży wypełniają swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca, to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej. W jakimś sensie spełniają się wówczas słowa Pana Jezusa: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20) - dodajmy: ze swoim błogosławieństwem. I nie "dwaj albo trzej", ale aż dwadzieścia osób gromadzi się w Imię Jezusa. I chociaż nie są oni fizycznie razem, zazwyczaj bowiem każdy odmawia tę dziesiątkę Różańca sam, np. w domu, to jednak duchem są razem, jak jedna rodzina. To jest osobista korzyść z przynależenia do Żywego Różańca.

Zapewne jeszcze większa korzyść z naszej przynależności do Żywego Różańca przypada w udziale parafii, do której należymy i której duszpasterstwo Bogu polecamy. Bo chociaż w Żywym Różańcu jest wiele ważnych intencji modlitewnych, to niewątpliwie ta o skuteczność duszpasterstwa parafialnego jest jedną z najważniejszych. Szczęśliwy ten proboszcz, wikariusz, katecheci i ci wszyscy, którzy są jakby na froncie tego duszpasterstwa parafialnego, a którzy codziennie regularnie polecani są Bogu przez Żywy Różaniec. Jest on modlitewnym zapleczem dla każdej parafii. To także codzienne świadectwo potrzeby modlitwy w naszym życiu, zwłaszcza tam gdzie jest tradycja odmawiania Różańca przed Mszą św., często pod przewodnictwem osób należących do Żywego Różańca.

Do Żywego Różańca mogą należeć wszyscy. Piękna jest taka parafialna zróżnicowana wspólnota Żywego Różańca, do której należą: kobiety i mężczyźni, starsi i młodzi, młodzież i dzieci.

Żywy Różaniec ma swoją strukturę. Na czele jednej dwudziestoosobowej róży stoi zelator, który zgodnie z greckim pochodzeniem tego słowa, jest pełen gorliwości i zapału by nie tylko siebie, ale także wszystkich pozostałych członków swojej róży mobilizować do wytrwałej i systematycznej modlitwy. Nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa nadzelator. Jest on równocześnie łącznikiem pomiędzy wspólnotą Żywego Różańca i kapłanem - dyrektorem tejże wspólnoty. Głównym zadaniem księdza jest formacja duchowa członków Żywego Różańca odbywająca się przede wszystkim podczas comiesięcznych spotkań.

Ponadto w konkretnej diecezji może też być specjalnie mianowany przez biskupa duszpasterz Żywego Różańca, którego zadaniem jest opieka nad tą wspólnotą w wymiarze diecezjalnym.

* Artykuł ks. Jana Glapiaka publikowany w Przewodniku Katolickim, nr 44/2010.

mw

Strona korzysta z technologii jquery. W celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin, wykorzystywane są pliki cookie.