Jesteś na nieaktualnej wersji strony. Przejdź na chjz.pl, aby zobaczyć aktualne informacje.


Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" /KKK 1213/

Terminy udzielania sakramentu:

  • w III sobotę miesiąca o godzinie 18:00
  • w II niedzielę miesiąca o godz. 13:15 (w wakacje o godz. 12:00)
  • w IV niedzielę miesiąca o godz. 13:15 (w wakacje o godz. 12:00)

Dwie katechezy przygotowujące:

  • I katecheza: w pierwsze poniedziałki miesiąca - dla rodziców dziecka,
  • II katecheza: w sobotę przed drugą lub przed czwartą niedzielą miesiąca - dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:

Dokumenty, które należy złożyć w biurze parafialnym po odbyciu I katechezy:

  • akt urodzenia dziecka
  • akt zawarcia sakramentu małżeństwa
  • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, będące potwierdzeniem, iż są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Terminy katechez przed Chrztem świętym

W miesiącu listopadzie decyzją księdza proboszcza odbędą się tylko spotkania w soboty. Udział tylko w tym jednym spotkaniu będzie obowiązujący dla rodziców i rodziców chrzestnych. Informacje ad zmian w grudniu zostaną podane na początku miesiąca.

Nauka przed chrztem składa się 4 katechez. Katechezy głoszona będą po wieczornej Mszy Świętej, spotykamy się w kościele. Zapraszamy do zaplanowania i uczestniczenia.

Data Dzień Tematy katechez
02.11.2020 poniedziałek odwołane
07.11.2020 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
21.11.2020 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
07.12.2020 poniedziałek I chrzest św. - Nowe życie w Chrystusie
II życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła
12.12.2020 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
19.12.2020 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
04.01.2021 poniedziałek I chrzest św. - Nowe życie w Chrystusie
II życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła
09.01.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
23.01.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
01.02.2021 poniedziałek I chrzest św. - Nowe życie w Chrystusie
II życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła
13.02.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
27.02.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
01.03.2021 poniedziałek I chrzest św. - Nowe życie w Chrystusie
II życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła
13.03.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
27.03.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
10.04.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu
12.04.2021 poniedziałek I chrzest św. - Nowe życie w Chrystusie
II życie wiary w Jezusa we wspólnocie Kościoła
24.04.2021 sobota III rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze
IV liturgia sakramentu chrztu

mw

Strona korzysta z technologii jquery. W celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin, wykorzystywane są pliki cookie.