Jesteś na nieaktualnej wersji strony. Przejdź na chjz.pl, aby zobaczyć aktualne informacje.


I Komunia Święta

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha" . /KKK 1324/

"Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu". /KKK 1325/

Do I Komunii św. przystępują dzieci klas III SP uczestnicząc w katechezie szkolnej i cyklu spotkań przygotowujących.

Od roku 2019 w naszej parafii I Komunia św. odbywać się będzie tylko w II niedzielę maja.

mw

Strona korzysta z technologii jquery. W celu prowadzenia ogólnych statystyk odwiedzin, wykorzystywane są pliki cookie.